*** వ్యవసాయ భూమి వివరములు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ మరియు యూజర్ గైడ్ తాజాసమాచారం నందు లభించును *** సాంకేతిక సమాచారం కొరకు bhuseva.techinfo@gmail.com ను సంప్రదించగలరు *** "mభూధార్" మొబైల్ యాప్ సేవ ప్లే స్టోర్ లో అందుబాటులో కలదు ***
లాగిన్

భూధార్ సమాచారం నవీకరణ

భూధార్ ఈ క్రింది పరిస్థితులలో కేటాయించబడుతుంది:

  • తన భూభాగంపై ‘భూధార్ కేటాయింపు' కోసం పౌరడు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు - సంబంధిత భూవ్యవహారాల విభాగం అక్ష్యాంశాల పై భూధార్ కేటాయించును.
  • ప్రతి భూధార్ తప్పనిసరిగా దాని యజమాని యొక్క ఆధార్ తో అనుసంధానించి ఉంటుంది.
  • ఒక సారి భూధార్ కేటాయించినట్లయితే భూభాగంలో లేదా దాని యొక్క యజమానిలో గానీ మార్పు ఉన్నట్లయితే మునుపటి భూధార్ విస్మరించబడుతుంది మరియు నూతన భూధార్ వారి యజమాని యొక్క ఆధార్ వివరాలతో కేటాయించబడుతుంది.