*** వ్యవసాయ భూమి వివరములు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ మరియు యూజర్ గైడ్ తాజాసమాచారం నందు లభించును *** సాంకేతిక సమాచారం కొరకు bhuseva.techinfo@gmail.com ను సంప్రదించగలరు *** "mభూధార్" మొబైల్ యాప్ సేవ ప్లే స్టోర్ లో అందుబాటులో కలదు ***
లాగిన్

ఎలక్ట్రానిక్ మీ భూదార్ ను తెలుసుకోండి

eKYB, eKYC కు సమానంగా ఉంటుంది.

భూములకు సంబంధించిన అన్ని సేవలకు - దరఖాస్తుదారు సాధారణ సేవ కోసం వెళ్తారు లేదా భూసేవ ఆధారిత సేవలను భూసేవకు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

e-KYB భూమి యొక్క భూధార్ గురించి తెలుసుకునే ప్రక్రియ.